Menu
Your Cart

500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava.

Hakkımızda

Gazikültür Sanat Ticaret ve Turizm A.Ş. 2016 yılında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde, her türlü kültür-sanat ürün ve hizmetleri ile reklâm ve tanıtım hizmetlerini ve turizm faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak, yaptırmak, tesis kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek amaçlarıyla kurulmuştur.

Yürütülecek faaliyetlerden başlıcaları şunlardır:

Konusuyla ilgili her çeşit organizasyon, menajerlik, pazarlama, düzenleme satışları yapmak.  Yurt içinde ve yurdışında, tur organizasyonları, ulusal ve uluslararası düzeyde şenlik, festival, fuar, sergi, panayır, seminer, sempozyum, bilim, eğitim, kültür, sanat. kurs vb etkinlikler düzenlemek. Bu tür etkinliklere katılmak ve bu konuda kamu ve özel kuruluşlaria işbirliği yapmak. Ulusal ve uluslararası düzeyde fuar, sergi, teşhir merkezi açmak ve bunlarla ilgili her türlü kültür ve sosyal etkinlik yapmak, organize etmek, işletebilmek. Yurt içinde ve yurt dışında temsilcilik, yetkili satıcılık, dağıtıcılık, bayilik, acentelik işlemleri yapabilmek.

Sinema, tiyatro, TV, video, film, pandomim, bale,opera gibi sözlü ve sözsüz gösteri ve sahne sanatları, resim, heykel, gravür, maket, karikatür, afiş, özgün baskı ve fotoğraf gibi görsel sanatlar; caz, klasik Türk ve Batı müziği, Türk Halk müziği ve pop müzik gibi dinleti sanatları; roman, hikaye, derleme, makale, röportaj gibi yazdı eserler; kültürümüzü, coğrafyamızı, tarihimizi, medeniyetimizi tanıttıncı turizm faaliyetleri; kısaca kültür, sanat, edebiyat, turizm alanlarında eğitici, öğretici, beğeni kazandırıcı ve tanıtıcı etkinliklerde bulunmak.

Matbaacılık, basım, süreli-süresiz yayın,  görsel işitsel işler yapabilmek. Dergi, gazete, kitap, afiş, broşür vb konularda her türlü basımevi matbaa, tasarım, dağıtım organizasyonları yapmak, kiralamak, işletebilmek, kiraya verebilmek. Türkçe ve yabancı dildeki basılı sözlü ve sözsüz görsel ve gösteri niteliğindeki tüm kültür ve sanat eserlerinin kitapların film, video, kaset, ses kaseti, CD ve CD-ROM’ların yurt içinde ve dışında üretimini, alımını, satımını, yayımını, basımını, çoğaltımını ve dağıtımını yapmak, yaptırmak.

Bu organizasyon ve etkinlikler kapsamında her türlü mal- hizmet alımı ve yapım işlerini bizzat veya üçüncü kişiler vasıtası ile yapmak, yaptırmak, organizasyon, nakliye, ulaşım v.s. hizmetleri yapmak, yaptırmak, buralara iştirak etmek, bunlar için ihtiyaç duyulan her türlü makine tesisat, nakil araçları almak, satmak, kiralamak. Müze işletmeciliği yapmak, müze ile ilgili her türlü maket, eşya, figür, el sanatları ve hediyelik eşya gibi ürünleri satışını yapmak, almak, kiralamak, kiraya vermek, kitapçı, kafe ve kitap kale işletmeciliği yapmak , meydanlar ve alanların işletmeciliğini yapmak bu amaçla işbirliği anlaşmaları yapmak, kiralama yapmak, kiraya vermek ve her türlü ticari ilişki içine girmek.

Şirket konularıyla ilgili  tüm atanlarda müşavirlik danışmanlık, etüt, proje, fizibilite ekspertiz, değerleme, denetleme çalışmaları yapabilmek, yaptırabilmek. Yönetsel, teknik fizibilite yapabilmek, raporlar hazırlatabilmek.

Araştırma geliştirme teknolojinin geliştirilmesi yeni bilgi elde etmeyi saklayacak çalışmalar yapmak. Mevcut ve yeni bilgilerle yeni sistem, süreç ve hizmetler üretmek, mevcut üretimleri geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak.

Gazianteple iligili her türlü yayın ve projenin gerçekleştirilebileceği malzeme ve materyalleri Yurt içinde ve yurt dışında görsel sanatlar, dinleti sanatları ile edebiyata, kültüre ve özellikle Gaziantep’e ilişkin her türlü sanatsal, kültürel ve entellektüel etkinliklerde bulunmak.

Reklam ve tanıtım hizmetleri vermek; film, afiş, broşür, vs. tanıtım malzemeleri üretmek ve satmak.

Yurtiçi ve yurtdışında turizm hizmeti verme amaçlı faaliyetlerde bulunmak, seyahat düzenlemek, hediyelik eşya üretim ve ticareti yapmak.

Kültür, sanat, bilim ve teknoloji müze ve merkezleri, ofisleri ve atölyeleri açmak ve işletmek, işlettirmek.

Türkçe ve yabancı dildeki basılı, sözlü ve sözsüz, görsel ve gösteri niteliğindeki tüm kültür ve sanat eserlerinin üretimini, alımını, satımını, yayımını, basımını, çoğaltımını ve dağıtımını yapmak ve yaptırmak. Yayınlarının yurtiçinde ve yurtdışında dağıtımını ve ticaretini yapmak.

Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlar, birlikler, vakıflar, vs. oluşturmak ve bunlara üye olmak.bir araya getirmek

Gazianteple ile ilgili çalışma yapan ve proje üreten araştırmacıların eser ve projelerini yayına dönüştürmek.

Gaziantep ilimizin ekonomik, sosyal, kültürel ve sanatsal alanda çağdaş gereksinmelerini karşılamak ve düzenlemek, eğitim, bilişim araştırma ve geliştirme, kültürel sosyal ve benzeri etkinlikler içeren merkezler kurup işletmek, ilimizin daha çağdaş bir görünüm almasını ve daha güçlü ekonomik zenginliğine ulaşmasını sağlamak.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.